Restauracja Bazar 1838

Od piątku 03 paździenika 2014 - nowe, jesienne menu. Zapraszamy!

Bazar Poznański